ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 / 14:27:41     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกสถาบัน เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2562
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทาง www.psds.tu.ac.th


ข่าวรับสมัคร จาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ้นสุดวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562