ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 / 09:07:33     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2562
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 40 รายการ จะจัดทำการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ชุมชนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5321 7239


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562