ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 / 09:18:59     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 40 รายการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 40 รายการ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5321-7259 ต่อ 10022 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562