ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 / 11:04:14     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 8 รายการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 5361 2196


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562