ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 / 14:44:23     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ขายทอดตลาดพ่อโคพันธุ์
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพ่อโคพันธุ์ จำนวน 3 ตัว ได้แก่ พ่อโคพันธุ์แองกัสพันธุ์แท้ หมายเลข NAQC32 , พ่อโคพันธุ์ชาโรเลส์พันธุ์แท้ หมายเลข FENF35E , พ่อโคพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน หมายเลข 93TH346 แบบประมูลด้วยวาจา
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพ่อโคพันธุ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน เวลา 09.30 น.
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงาน สำนักงานศูนย์วิจัยและผลิตที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560 โทรศัพท์ 0-5321-8517 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
สิ้นสุดวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562