ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 08:31:02     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ั ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่ เลขที่191/8 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2188-90


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562