ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 08:48:50     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 32 รายการ ผู้มีความประสงค์จะสู้ราคา สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและเข้าดูสภาพพัสดุ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา10.00 น. ที่บ้านพักประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 บ้านเลขที่ 99/6 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร 052-081333 ต่อ 2058


ข่าวประกวดราคา จาก : ศาลอุทธรณ์ภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562