ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 09:46:43     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมมัครบุคคลเข้าศึก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2562 (รอบที่2)
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ www.grad.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณยุพวดี อินต๊ะวงค์ โทร 053-942251


ข่าวรับสมัคร จาก : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562