ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 15:02:57     โดย : สวท.ลำปาง
   งานป๋าเวณีเตียวขึ้นดอยสรงน้ำรอยพระพุทธบาทวัดสบลืน ประจำ 2562
สำนักงานเจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต ๒ จัดงานสืบสานป๋าเวณีเตียวขึ้นดอยสรงน้ำรอยพระพุทธบาทวัดสบลืน ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (เก้าเป็ง ขึ้น 15 ค่ำ) ณ ศาลาดอยพระพุทธบาทวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ชุมชนคุณธรรมวัดสบลืน
สิ้นสุดวันที่ : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562