ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน 2562 / 16:01:22     โดย : สวท.ลำปาง
   แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง แจ้งการเบี่ยงจราจร แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11(แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)จังหวัดลำปาง ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ด้านขวาทาง จาก กม.0+100.00-กม.0+300.00MAIN ROAD จำนวน 16 ตัน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. เป็นตันไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นจะต้องทำการเบียงจราจร เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรบริเวณดังกล่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562