ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มิถุนายน 2562 / 11:50:00     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัครงาน
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่งงาน 30 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 21 มิถุนายน 2562


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงพยาบาลสวนปรุง
สิ้นสุดวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562