ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 / 10:44:25     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เลียบลำน้ำแม่ตีบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เลียบลำน้ำแม่ตีบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เลียบลำน้ำแม่ตีบ แบบแผ่นเสียงอัดแรงพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำน้ำแม่ตีบหมู่ที่ 9 บ้านกลาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนิราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053090711 ต่อ 205 ถึง 209 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562