ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 / 14:07:00     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 อัตรา
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 0-4381-6791 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2562


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สิ้นสุดวันที่ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562