ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562 / 14:44:16     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 45 รายการ
ผู้ประสงค์จะสู้ราคา สามารถเข้ามาดูสภาพวัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ใน วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารที่พักราชการศาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ต.หนองป่าคลั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และเริ่มประมูล เวลา 10.30 น.
สามารถติดต่อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัสดุส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5311 2500 ต่อ 116, 120 และ 06 2604 0179 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ศาลจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562