ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2562 / 14:18:50     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๔"
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๔"
วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไร่แม่เหียะ)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๙๔๘๒๘๐ ๐๙๓-๐๓๙-๖๕๕๑


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 06 สิงหาคม พ.ศ. 2562