ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน 2562 / 15:15:11     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 19
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agriculture Innovation for Next Generation ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลกิจกรรมได้ที่ www.agri.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โทร 053-944088


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562