ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 มิถุนายน 2562 / 13:47:27     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนิการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปบอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) เงินค่างาน 1,348,914.00 บาท กำหนดทำการ 90 วัน ตามสัญญาที่ ลป.1/32/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ภาณุภัทร์ก่อสร้าง 2008 เป็นผู้รับจ้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 28 กันยายน พ.ศ. 2562