ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 / 09:24:20     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลทำงานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกทำงานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน ๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ผู้สนใจสามารถติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๑๒๒ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562