ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 / 16:35:31     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดไม้สัก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์จะขายทอดตลาดไมสัก จำนวน 12 ท่อน โดยวิธีการประมูลเสนอราคา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป้นต้นไปกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5361 2878


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562