ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 / 12:50:18     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประมูลเสนอราคา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-121171


ข่าวประกวดราคา จาก : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562