ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 / 13:38:08     โดย : สวท.เชียงราย
   จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นตันไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0-5315-2038 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562