ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 / 14:35:09     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพสิ้นปังบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพสิ้นปังบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 140 หมู่ 6 ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5482-9735 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ
สิ้นสุดวันที่ : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562