ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 / 13:09:47     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ มีความประสงค์ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๑ คันและครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้า ยางรถยนต์และแบตเตอรี่ จำนวน ๒๗ รายการ รวมทั้งสิ้น ๒๘ รายการ โดยวิธีการขายทอดลาด
กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ผู้สนใจขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๓ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่ cnr_๑@ldd.go.th หรือโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๒๐๙ และ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๘


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
สิ้นสุดวันที่ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562