ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 / 14:13:24     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบท่อส่งน้ำ
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบท่อส่งน้ำ บ้านป่าหก ม.7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5309-6046 ต่อ 47 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562