ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 / 15:29:23     โดย : สวท.พะเยา
   ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดบริการเคลื่อนที่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562
นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการรับต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในทุกวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่าพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บริเวณเคาเตอร์ศูนย์บริการประชาชนจังหวัดพะเยา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5448-1600


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562