ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 / 15:37:57     โดย : สวท.พะเยา
   สนง.ประมง จ.พะเยา แจ้งหน่วยงานราชการประสงค์ขอใช้มูลดินที่เกิดจากการขุดลอกกว๊านพะเยาไปใช้ประโยชน์ และแจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการขุดลอกกว๊านพะเยามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีมูลดินที่ได้จากการขุดลอกที่เหลือจากการทำคันดิน จำนวน 154,600 ลูกบาศก์เมตร โดยให้มีการดำเนินการตามระเบียบฯ นั้น สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ได้แจ้งเวียนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะขอใช้มูลดินที่เกิดจากการดำเนินโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา ไปใช้ประโยชน์ทางราชการ ขอให้แจ้งความประสงค์มายังสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ มูลดินที่ขอต้องไปถมเพื่อปรับสภาพที่ราชพัสดุเป็นอันดับแรก ซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้ทางหน่วยงานผู้ขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ประชาชนโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 0-5443-1420 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562