ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / 09:59:03     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลสุเทพ จัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนน
เทศบาลตำบลสุเทพ ประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย บริเวณอ่างแฝดเชื่อมถนนเดิมถึงบริเวณลานทราย จำนวน ๒ ช่วง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจสารมารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suthep.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือโทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๙๒๕๑ ต่อ ๑๒๔,๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
สิ้นสุดวันที่ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562