ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / 10:07:05     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานสรรพากรภาค ๘ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๘ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๓๓ รายการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ อาคารเก็บพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค ๘ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเงินและพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๘ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๓๖๓ ต่อ ๑๐๒


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสรรพากรภาค ๘
สิ้นสุดวันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562