ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / 10:08:21     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ เลขที่ ๑๙๑ หมู่ ๘ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐ ๕๓๑๑ ๒๑๘๘ - ๙๐ ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562