ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 / 10:51:36     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จัดจ้างปฏิบัติงานเพาะชำหญ้าแฝก
ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างปฏิบัติงานเพาะชำหญ้าแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.forest.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร. ๐๙๔-๙๓๙๕๑๔๒ ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้
สิ้นสุดวันที่ : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562