ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 / 10:20:18     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายหุ้น บริษัท จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นขององค์กรคลังสินค้าที่ถืออยู่ใน บริษัท จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด จำนวน 1,770 หุ้น โดยวิธียื่นซองประมูลราคา ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 โทร 053-112668 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562