ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 / 10:27:12     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีความประสงค์ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทร 0 5392 200 ต่อ 23020 หรือเว็บไซต์ www.airportthai.com


ข่าวประกวดราคา จาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
สิ้นสุดวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562