ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 / 10:37:06     โดย : สวท.เชียงราย
   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ จำนวน 96 รายการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ จำนวน 96 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30. น.เป็นตันไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส่วนอำนวยการ โทรศัพท์ 0-5371-1402 ต่อ 251 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dnp๑๕.com


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สิ้นสุดวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562