ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2562 / 15:56:54     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์เครื่องกล
แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครุภัณฑ์ที่ได้รับมาจากโครงการ AID) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครุภัณฑ์เครื่องกล) จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทลำพูน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5300-3546 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562