ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 สิงหาคม 2562 / 15:35:18     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ขายทอดตลาดพ่อโคพันธุ์
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพ่อโคพันธุ์จำนวน 2 ตัว แบบประมูลด้วยวาจา ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพ่อโคพันธุ์ได้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
สิ้นสุดวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562