ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 สิงหาคม 2562 / 15:47:20     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ผู้สมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.arc.cmu.ac.th หรือหน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 053-942810 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และบุคคลจ้างเหมาบริการ ในสาขาครุศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562