ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม 2562 / 14:55:10     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขายทอดตลาดประเภท ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขายทอดตลาดประเภท ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ โทร 0-5361 2116 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.mhs๑.go.th หรือ www.gprocurement.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
สิ้นสุดวันที่ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562