ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 สิงหาคม 2562 / 15:44:56     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5309-0711 ต่อ 205 ถึง 209 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562