ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 สิงหาคม 2562 / 16:15:04     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1)รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 4304 เชียงใหม่ 2)รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กย 6365 เชียงใหม่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-328470-1 ต่อ 13


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 02 กันยายน พ.ศ. 2562