ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 สิงหาคม 2562 / 14:40:00     โดย : สวท.พะเยา
   ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 22 สิงหาคม นี้
ศูนย์การค้าท็อป พลาซ่า สาขาพะเยา ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ จึงขอแจ้งผู้ที่จะเข้าใช้บริการได้รับทราบว่าทางศูนย์การค้าฯ จะทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมชาย เป็นอัน, คุณกฤตพรต ใจสืบ เบอร์โทรศัพท์ 054-870664


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562