ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 สิงหาคม 2562 / 14:46:17     โดย : สวท.พะเยา
   ศาลจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562”
ศาลจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562” ซึ่งปีนี้ ศาลจังหวัดพะเยา นัดไกล่เกลี่ยเฉพาะคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยคู่ความที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากไม่สามารถมาศาลด้วยตนเอง ตามวัน เวลาที่กำหนดในหมายศาล ขอให้ท่านมอบหมายให้บุคคลอื่นมาแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 054-431011 ต่อ 141 หรือ 081-8415218 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562