ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2562 / 14:43:14     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 309 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053-299934 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2562