ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 สิงหาคม 2562 / 11:32:38     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ กำหนดขายทอดตลาดวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 053-684377 ต่อ 1 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 12 กันยายน พ.ศ. 2562