ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 สิงหาคม 2562 / 17:02:19     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลารับสมัครเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่
สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลารับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดลำปาง จนถึงวันที่ 14 พฤศจิการยน พ.ศ.2562 เนื่องจากผู้สมัครยังไม่ครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562