ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2562 / 11:15:03     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แผนงานและสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อัตราเงินเดือน 10,000 บาท คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สิ้นสุดวันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2562