ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 กันยายน 2562 / 10:38:51     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ TED Fund Talk
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ TED Fund Talk โอกาสและก้าวต่อไปของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ที่หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สิ้นสุดวันที่ : 12 กันยายน พ.ศ. 2562