ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 2562 / 14:21:05     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงประกาศประมูลจ้างงานโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
สิ้นสุดวันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2562