ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 กันยายน 2562 / 16:15:43     โดย : สวท.แพร่
   โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน -กลุ่มวิชาประถมศึกษา 3 ตำแหน่ง -และกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-653276


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 15 กันยายน พ.ศ. 2562