ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2562 / 16:55:22     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 10,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.054-481600 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 20 กันยายน พ.ศ. 2562