ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 ตุลาคม 2562 / 15:02:44     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 22 - 55 ปี สัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 เงินเดือน 11,000 บาท
ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ได้ที่ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


ข่าวรับสมัคร จาก : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สิ้นสุดวันที่ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562